Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/41, 19261/2), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester