1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárását, a kötvények visszaváltását.

2.    A lezáráshoz illetve kötvény visszaváltáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás részére – legfeljebb 2.300.000.000,- Ft értékben – Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése 5. melléklet Kű6 előirányzata terhére pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melynek bevételi forrását az Önkormányzat költségvetésébe az Érdi Csatornamű Társulattól kapott befizetések összegei képezik, amit a Társulat az Önkormányzat elkülönített számlájára átutal.

3.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás, valamint a Raiffeisen Bank Zrt. előtt a fenti döntések képviseletére, a keret-megállapodás módosítására és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester