Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. december 30-án megkötött reklámszerződésben foglalt reklámozás díját 27.559.055,- Ft + Áfa (bruttó 35.000.000,- Ft) összeggel megemeli, és felkéri a polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg elfogadja a Kft. üzleti tervének a határozat 2. számú melléklete szerinti módosítását.

 

A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: a reklámszerződés módosításra 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester