Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázati kiírás határozat melléklete szerinti tartalmával egyetért, és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

A pályázati támogatásaz önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet szerint bruttó 5.000.000 Ft erejéig áll rendelkezésre.

Határidő: pályázat közzétételére 2017. július 1.

Felelős:T. Mészáros Andráspolgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester