Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT) végrehajtásaként belterületbe vonja a 18474 hrsz.-ú Tolmács utca folytatásában elhelyezkedő érdi 0104 hrsz.-ú kivett közút, valamint az érdi 092/4 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlanokat. Az érintett ingatlanok a TSZT által meghatározott tervezett belterületi határon belül esnek.

 A belterületbe vonás végrehajtásához szükséges hatósági és egyéb díjak költségvetési fedezete  - ~ 200.000 Ft - a 2018. évi költségvetésben a 013350/K355 soron rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester