Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 100%-os tulajdonosa a Társaságnak a

      • 15737/2 hrsz-ú; Érd, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti,
      • 22558 hrsz-ú; Érd, Budai út 16. szám alatti, és a
      • 21472/2 hrsz-ú; Érd, Diósdi u. 14. szám alatti

ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződésből eredő, 2009-2016. években felhalmozódott értékcsökkenés összegét, összesen 10 108 018,-Ft  kötelezettségét -  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése alapján - az önkormányzattal szemben fennálló hosszú lejáratú követelését elengedi.

A Közgyűlés felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az elengedett kötelezettséget a könyveiben a határozatban foglaltak szerint könyvelje le.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester