1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. március 1. napjától a fenntartásában működő óvodák pedagógus- és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/gyógypedagógiai asszisztens

dajka

 

óvodatitkár

Összesen

Kincses Óvoda

71

1

1

13

35

2

123

Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

2

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

Harkály Tagóvoda

6

 

3

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda

 73

1

14

36

127

Szivárvány Óvoda

23

1

 

14

11

2

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

Napsugár Tagóvoda

8

 

4

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

144

2

2

27

71

4

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 3 fővel kerül növelésre.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 6.782.964,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésében annak átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester