1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. augusztus 1. napjától a fenntartásában működő óvodák pedagógus- és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/ fejlesztő pedagógus

dajka

 

óvodatitkár

Összesen

Érdi Kincses Óvoda

71

1

1

13

35

3

124

Érdi Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

3

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

Harkály Tagóvoda

6

 

3

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdi Szivárvány Óvoda

 81

1

15

40

3

141

Érdi Szivárvány Óvoda

23

1

 

15

11

3

 

Erdőszéle Tagóvoda

8

 

4

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

Napsugár Tagóvoda

8

 

4

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

152

2

2

28

75

6

265

Az óvodapedagógusok létszáma 8 fővel, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 7 fővel növekszik.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 18.171.122,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert, hogy gondoskodjon a normatív finanszírozási igény megfelelő módosításáról a Magyar Államkincstárnál, a fenti táblázatban bemutatott plusz létszám bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester