1.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 1. napjától a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Pöttömsziget Bölcsőde alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

kisgyermeknevelő

dajka

25

6

A létszám kisgyermeknevelők tekintetében kettővel, dajkák tekintetében eggyel növekszik.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 5.320.726,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése ügyében a nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztályához.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester