Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 8/2018. (I.25.) határozattal módosított 317/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 7D és 7E számú tervmellékletében rögzített Tolmács utca meghosszabbítása érdekében, településfejlesztés, településrendezési közérdekű célra az alábbi ingatlanokat/ingatlan részeket vásárolja meg a tulajdonosoktól:

HRSZ

Tulajdonos

Területe

m2

Igénybevett terület nagysága

m2

Vételár

/bruttó Ft/

18777/9

Érd-Fruct Kft

4360

4360

78.000.000.-

18777/10

Természetes személyek

11035

2511

41.933.000.-

18777/2

Kámán József

3317

1761

29.408.700.-

18777/1

Salitech Kft

948

948

6.800.000.-

18777/5

Term. személy 2/12,

Term. személy 2/12,

Salitech Kft 2/12,

Term. személy 1/12

Term. személy 1/12,

Érd-Frukt Kft 2/12,

Term. személy 1/12,

Term. személy 1/12

részben tulajdonos

 

994

994

1.775.000.-

1.775.000.-

1.775.000.-

887.500.-

887.500.-

2.000.000.-

887.500.-

887.500.-10.875.000.-

Összesen:

167.016.700.-

A szükséges telekalakítási eljárással kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos a felkínált vételárat nem fogadja el, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlanvásárlásra a 2018. évi pénzügyi fedezet a „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című alprojekt részeként a Modern Városok Program által 272.600.000 forint összegben biztosított.”

Határidő: a vételi ajánlattételek megküldésre 30 nap

Felelős: T. Mészáros András - polgármester