1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

-          Dr. Bács István alpolgármester

-          Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

-          Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője

-          a Magyar Földrajzi Múzeum Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,

-        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértő.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2018. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester