Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 4.454.512,-Ft-ot, mint maximális keretösszeget biztosítja.

A költségvetés módosítása során a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra a város 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatásra vonatkozó hatósági szerződéseket megkössék.

Határidő: 2018. évi költségvetés

Felelős: T. Mészáros András polgármester, intézményvezetők