Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érdi Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 26-32.) intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében Baranyi Teréz intézményvezetői megbízását támogatja.

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. május 8.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester