1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:

- 1. melléklet: Településszerkezeti Terv (6-os főút – 6-7. sz. elkerülő út – M6 autópálya – Sulák patak csatornája módosuló terület térképszelvénye)

- 2. melléklet: Településszerkezeti Terv leírása.

2. A Településszerkezeti Terv módosítása 2018. szeptember 28-án lép hatályba.

Határidő: a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester