1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Batthyány 2019-2028 fejlesztési program célkitűzéseit, a melléklet szerint.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a célkitűzésekben szereplő programot képviselje a 2028-ig tartó időszak pénzügyi tervezése során.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a széleskörű társadalmi vitát készítse elő, bonyolítsa le, és annak eredményét tárja a Közgyűlés elé.

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

Melléklet 1.

melléklet 2.

melléklet 3.