Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza a 2030 Érd Diósdi út 14 (hrsz:21472/2). száma alatti ingatlan felújításával és a gyermek háziorvosi rendelő kialakításával.

A fentiekben részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz bruttó 13 000 000,- Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a város 2018. évi költségvetése biztosítja.

A társaság 2018. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1.251.350.000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

melléklet