Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 azonosítószámmal. Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítását (2030 Érd, Tárnoki út 58-62, hrsz.: 10737) mindösszesen 265 808 7ű,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 100 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 165 808 7ű,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester