Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormány 1336/2018.(VII.25.) Kormányhatározata alapján az „Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések” pályázathoz az Érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakrendelője részére biztosítja az orvostechnológiai eszközök beszerzéséhez és korszerűsítéshez, az egynapos sebészet és képalkotó diagnosztika fejlesztéséhez szükséges önkormányzati forrás összegét 20 000 000,- Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás, továbbá a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20 000 000,- Ft önrész összegét a 2018. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester