1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gergely Medical Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-174987, székhely: 2030 Érd Fátyolvirág u. 2.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. február 19-étől öt éves határozott időtartamra a 10. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Gergely Ibolya Tünde.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Gergely Medical Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3.  A Gergely Medical Kft. a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas orvosi rendelőt továbbra is az Érd, Riminyáki út 81. szám alatti ingatlanban biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 2019. február 18-áig, a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester