1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kentaur 101. Bt-vel (székhely: 2030 Érd, Repkény u. 2.) az 5. és 16. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2015. szeptember 4-én megkötött feladat-ellátási szerződést - dr. Könyves Klára háziorvosi tevékenységének megszűnésére és praxisának elidegenítésére tekintettel - 2018. december 31-ei hatállyal akként módosítja, hogy a feladat-ellátási szerződést kizárólag az 5. számú háziorvosi körzet tekintetében tartja hatályban.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításáról szóló okiratot írja alá.

 

Határidő: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                           polgármester