1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
  2. A Közgyűlés az eredménytelenül zárult pályázati eljárásra tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a), valamint (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1091 Budapest, Üllői út 131.) 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig közvetlenül megbízza a személyszállítási közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés feltételeivel.
  3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátása tárgyában az illetékes miniszterrel új együttműködési megállapodás megkötésére.

 

 

Határidő: a szerződések megkötésére: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                           polgármester