Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodásban meghatározott alapdíj 2018. évi összegének megfelelő bevételtől eltekint, azt a Társaságnál hagyja a működési költségek fedezete és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás fenti tartalmú módosításának aláírására.


Határidő:       a döntés továbbítására azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                          polgármester