1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Hajléktalanokat Ellátó Központ alkalmazotti létszámát (utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, férfi-női átmeneti szálló) az alábbiak szerint állapítja meg:

 

intézményvezető                    

1 fő

utcai szociális munka

2 fő

nappali melegedő

5 fő

éjjeli menedék és átmeneti szálló

6 fő

 

 

Összesen:

14 fő

 

 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 752.093,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítása során ennek átvezetéséről gondoskodjon.

 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

 4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: 2018. november 1.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                            polgármester