1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél való végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

 

- dr. Bács István alpolgármester

- Harkai Zoltán szakértő

- Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

- Szűcs Gábor önkormányzati képviselő.

 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                         polgármester