1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél való végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

 

- Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője

- Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője

- dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport Vezetője

 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                            polgármester