Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a TündérPakk Alapítványnak (székhely: 1188 Budapest, István u 34/b., adószám: 18900857-1-43)  2.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Sóskút, 1919 hrsz-ú kivett hétvégi ház udvar művelési ágú ingatlan megvásárlására S. Natasa, mint 1/1 arányú tulajdonos részére.

 

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                         polgármester