Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2018.11.29

229/2018. (XI.29.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda 2017/2018. évi szakmai tevékenységének értékeléséről

Tovább...

236/2018. (XI.29.) határozata

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

235/2018. (XI.29.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

234/2018. (XI.29.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosításáról

 

Tovább...

233/2018. (XI.29.) határozata

az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról

 

Tovább...

232/2018. (XI.29.) határozata

a mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

231/2018. (XI.29.) határozata

a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...

230/2018. (XI.29.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda 2017/2018. évi szakmai tevékenységének értékeléséről

Tovább...

228/2018. (XI.29.) határozata

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

227/2018. (XI.29.) határozata

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítása tárgyában szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Tovább...

226/2018. (XI.29.) határozata

hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

Tovább...

225/2018. (XI.29.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala etikai kódexének elfogadásáról

Tovább...

224/2018. (XI.29.) határozata

az Érd és Térsége Közmű Társulással között pénzeszköz átadási megállapodások módosításáról

 

Tovább...

223/2018. (XI.29.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

 

Tovább...

222/2018. (XI.29.) határozat

Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzat létrehozásáról

Tovább...

221/2018. (XI.29.) határozata

az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák tervezett telepítési helyeinek kijelöléséről és a beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

220/2018. (XI.29.) határozat

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának – Local Agenda 21 program - elfogadásáról

 

Tovább...

219/2018. (XI.29.) határozata

az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatáról

Tovább...

218/2018. (XI.29.) határozat

folyószámlahitel szerződés megkötéséről

Tovább...

217/2018. (XI.29.) határozata

az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 79/2018. (IV.26.) határozat módosításáról

 

Tovább...