Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

237/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott mezőőrök illetményének, illetve munkabérének 2019. évi emeléséhez szükséges plusz költségek biztosításáról

Tovább...

238/2018. (XII.20.) határozata

dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 263/2016. (XII.22.) határozat módosításáról

Tovább...

239/2018. (XII.20.) határozata

Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 264/2016. (XII.22.) határozat módosításáról

 

Tovább...

240/2018. (XII.20.) határozata

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosítása kapcsán a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz.-ú elkerülő út közötti szakaszának kialakításával összefüggésben partnerségi egyeztetés lezárásáról

 

 

Tovább...

241/2018. (XII.20.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának továbbfejlesztéséről

Tovább...

242/2018. (XII.20.) határozata

az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

243/2018. (XII.20.) határozata

 

a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi feladatellátásához kapcsolódó finanszírozási igény teljesítéséről

Tovább...

244/2018. (XII.20.) határozata

elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásról

 

Tovább...

245/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

Tovább...

246/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Tovább...

247/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról

Tovább...

248/2018. (XII.20.) határozata

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

249/2018. (XII.20.) határozata

a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Tovább...

250/2018. (XII.20.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Tovább...

251/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Tovább...

252/2018. (XII.20.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

253/2018. (XII.20.) határozata

a közmeghallgatás 2019. évi időpontjának meghatározásáról

Tovább...

254/2018. (XII.20.) határozata

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2019. évi keretösszegének megállapításáról

 

Tovább...

255/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

 

Tovább...

256/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Galéria 2019. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

2018.12.20

265/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Művészeti Díj adományozásáról

Tovább...

264/2018. (XII.20.) határozata

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Tovább...

266/2018.(XII.20.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

Tovább...

263/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

262/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Tovább...

261/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

260/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

259/2018. (XII.20.) határozata

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

258/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásáról

Tovább...

257/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

256/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Galéria 2019. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

255/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

 

Tovább...

254/2018. (XII.20.) határozata

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2019. évi keretösszegének megállapításáról

 

Tovább...

253/2018. (XII.20.) határozata

a közmeghallgatás 2019. évi időpontjának meghatározásáról

Tovább...

252/2018. (XII.20.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

251/2018. (XII.20.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Tovább...

250/2018. (XII.20.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Tovább...

249/2018. (XII.20.) határozata

a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Tovább...

248/2018. (XII.20.) határozata

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

247/2018. (XII.20.) határozata

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról

Tovább...