1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.
  2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 358.140.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja.
  3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finanszírozás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

 

Határidő:       - a határozat továbbítására: 2018. december 23.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

 

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                  helyett

 

 

 

                                                                                                                       Simó Károly

                                                                                                                      alpolgármester