Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság magasabb vezetői –intézményvezetői – teendőinek ellátásával

 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig

 

Bíró Lászlót bízza meg.

 

A Közgyűlés Bíró László illetményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel, az F fizetési osztály 13 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 66. § (1) bekezdése, a 70. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Garantált illetmény:                                                                                                   188.795,- Ft

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Illetmény összesen kerekítve:                                                                                    188.800,- Ft

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                             100.000,- Ft     

 

Határozott időre szóló kereset kiegészítés (2019. 01. 01.- 2023. 12. 31.)                 311.200,- Ft                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                           600.000,- Ft

 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

 

                                                                                                                           Simó Károly

                                                                                                                         alpolgármester