Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2019. évben összesen 90.000.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

 

A Közgyűlés a támogatás összegéből 16.000.000,- Ft-ot a 2019. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be. 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

                                                                                                                           Simó Károly

                                                                                                                         alpolgármester