Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019.06.27.

170/2019. (VI.27.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános 

 

 

Tovább...

169/2019. (VI.27.) határozata

a városban működő civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

168/2019. (VI.27.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Tovább...

167/2019. (VI.27.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Tovább...

166/2019. (VI.27.) határozata

az Inter-Ambulance Zrt-vel létrejött szerződés módosításáról

Tovább...

165/2019. (VI.27.) határozata

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról

Tovább...

164/2019. (VI.27.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról

 

Tovább...

163/2019. (VI.27.) határozata

Diósd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatáról és új ellátási szerződés megkötéséről

 

Tovább...

162/2019. (VI.27.) határozata

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat véleményezéséről

Tovább...

161/2019. (VI.27.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Tovább...

160/2019. (VI.27.) határozata

 

a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ részére fejlesztőeszköz beszerzéséhez önkormányzati forrás biztosításáról

 

Tovább...

159/2019. (VI.27.) határozata

az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményfejlesztési koncepciójának támogatásáról

 

 

Tovább...

158/2019. (VI.27.) határozata

a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésről

Tovább...

157/2019. (VI.27.) határozata

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Program keretében benyújtott pályázattal összefüggő önrész átcsoportosításáról

Tovább...

156/2019. (VI.27.) határozata

az Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a további feladatok meghatározásáról

 

Tovább...

155/2019. (VI.27.) határozata

az ÉTV Kft. által üzemeltetett vízi közművek alapdíj összegének megfelelő bevételre vonatkozó döntésről

Tovább...

154/2019. (VI.27.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...

153/2019. (VI.27.) határozata

az érdi 0187/42, 0187/44 és a 0187/45 hrsz-ú  ingatlanokat (Gulyás tanya)  érintő beruházás projektkoordinátori feladatainak ellátásáról, üzemeltető kijelöléséről

 

Tovább...

152/2019. (VI.27.) határozata

az érdi 17775 hrsz.-ú Sasvárosi orvosi rendelő épületének üzemeltetéséről

Tovább...

151/2019. (VI.27.) határozata

az érdi 056 hrsz.-ú ingatlan (Beliczay ház) üzemeltetéséről

 

Tovább...