Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019.11.28

250/2019. (XI. 28.) határozat

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

Tovább...

249/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok választásáról, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosításáról

Tovább...

248/2019. (XI. 28.) határozat

az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választásáról

Tovább...

247/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról, a jelenlegi ügyvezető megbízatása időtartamának módosításáról, további új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választásáról, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosításáról

 

Tovább...

246/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője és felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról és új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választásáról, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosításáról

Tovább...

245/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti terv módosításáról

Tovább...

244/2019. (XI. 28.) határozat

A közösségi költségvetés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatnál történő bevezetéséről szóló döntési javaslat elutasításáról

 

 

 

 

Tovább...

243/2019. (XI. 28.) határozat

a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

242/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Tovább...

241/2019. (XI. 28.) határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

240/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

239/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

238/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

237/2019. (XI. 28.) határozat

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

236/2019. (XI. 28.) határozat

a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

235/2019. (XI. 28.) határozat

a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

234/2019. (XI. 28.) határozat

mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

233/2019. (XI. 28.) határozat

a BABY CLINIC Kft.-vel iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

232/2019. (XI. 28.) határozat

a BABY CLINIC Kft.-vel a 7. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

231/2019. (XI. 28.) határozat

dr. Dávid Ildikó Saroltával a 6. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...