Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

253/2019. (XII. 19.) határozat

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság létrehozásáról szóló 215/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

Tovább...

254/2019. (XII. 19.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI.05.) határozat módosításáról

Tovább...

255/2019. (XII. 19.) határozat

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapításáról

 

Tovább...

256/2019. (XII. 19.) határozat

a Júlia utca - Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötéséről

 

Tovább...

257/2019. (XII. 19.) határozat

 

az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása tárgyú VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 számú projekttől, és a kapcsolódó támogatási szerződéstől való elállásról

 

Tovább...

258/2019. (XII. 19.) határozat

az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 168/2018. (VIII.16.) határozat módosításáról

Tovább...

259/2019. (XII. 19.) határozat

 

Érd Megyei Jogú Város 2020-2025. közötti időszakra vonatkozó lakáskoncepciójának elfogadásáról

 

Tovább...

260/2019. (XII. 19.) határozat

a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlásáról

Tovább...

261/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátásáról

Tovább...

262/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére benyújtott pályázatok előzetes véleményezését végző személyek meghatározásáról

Tovább...

263/2019. (XII. 19.) határozat

helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság megújításához való hozzájárulás megadásáról

Tovább...

264/2019. (XII. 19.) határozat

az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Tovább...

265/2019. (XII. 19.) határozat

a klímavészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozat megtételéről

Tovább...

266/2019. (XII. 19.) határozat

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

 

Tovább...

267/2019. (XII. 19.) határozat

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

268/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Galéria 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

270/2019. (XII. 19.) határozat

a fogorvosi ügyelet szerződésének módosításáról

Tovább...

271/2019. (XII. 19.) határozat

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

269/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

272/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

2019.12.19.

285/2019. (XII. 19.) határozat

 

az Érdi Művészeti Díj adományozásáról

Tovább...

284/2019. (XII. 19.) határozat

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Tovább...

289/2019. (XII. 19.) határozat

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

 

Tovább...

288/2019. (XII. 19.) határozat

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

Tovább...

287/2019. (XII. 19.) határozat

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

Tovább...

286/2019. (XII. 19.) határozat

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

Tovább...

283/2019. (XII. 19.) határozat

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulással kötött pénzeszköz átadási megállapodás módosításáról

 

Tovább...

282/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

 

Tovább...

281/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Tovább...

280/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

279/2019. (XII. 19.) határozat

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról

Tovább...

278/2019. (XII. 19.) határozat

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tovább...

277/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

276/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

275/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Tovább...

274/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Tovább...

273/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

272/2019. (XII. 19.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

271/2019. (XII. 19.) határozat

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

270/2019. (XII. 19.) határozat

a fogorvosi ügyelet szerződésének módosításáról

Tovább...