A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett Országos Futópálya-építési Program című pályázaton részt vesz.

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat, az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a beruházáshoz szükséges önrészt, 37.600.000 forintot az önkormányzat a 2020.évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő:        a pályázat benyújtására 2020. április 24.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. április23.

 

 

 

                         --------------------

                        

Dr. Csőzik László

                                                                                                  polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

                                 

az Országos Futópálya-építési Program pályázaton való részvételrőlszóló polgármesteri döntéshez

 

 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával, az Aktív Magyarország Program részeként 2020-ban is kiírja az Országos Futópálya-építési Programot. A Program célja magyarországi városokban legalább egy kilométer hosszúságú és 120 centiméter széles, rekortán borítású futópályák kialakítása.

 

A pályázat tárgya és célja:

A Program célja magyarországi városokban olyan, legalább egy kilométer hosszúságú és 120 centiméter széles, rekortán borítású futópályák kialakítása, amelyek

-     nem kereszteznek autóutat,

-     mentesek az éles kanyaroktól, és

-     egy kör végigfutható legyen úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson végig, és a futópálya teljes hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.

 

A kültéri rekortán borítású futópályák esetében előnyt jelent, ha a pályák körül világítás, ivókút, illetve WC rendelkezésre áll. Az igényelt támogatás összege a tervezőmunka és a futópálya kivitelezési munkálatai mellett felhasználható továbbá a terület előkészületi munkáira (különösen cserjeirtás és tereprendezés) is, amelyek szorosan összefüggnek a nyomvonal akadálytalan biztosításával, de nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC megépítésére.

 

A pályázók köre:önkormányzatok.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás összege: helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató, amelynek összege nem haladhatja meg a 45 millió forintot, négyzetméterenként legfeljebb bruttó 41.000 forint igényelhető.

Nem képezi az önerő részét a telek/terület értéke, amelyre a futópálya épül.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

-     jelentkezési adatlap

-     a pálya tervezett nyomvonala,

-     önkormányzat támogató testületi döntése (határozat) a futópálya megvalósításáról

-     A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 24-ig.

 

A projekt megvalósítási határideje: 2021. május 31.

 

Figyelemmel a pályázati kiírásban előírt feltételekre, a projektet az önkormányzati tulajdonú  3642/1 hrsz-ú ingatlanon javasolt megvalósítani.

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat, az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a beruházáshoz szükséges önrészt,  37.600.000 forintot  az önkormányzat a 2020.évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Érd, 2020. április 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester