A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének –a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló – 2019. évi beszámolóját elfogadom.

 

Határidő:       határozat közlésére – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. április 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

 

atelepülés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2019. év tekintetében szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

 

A jogszabályi előírásnak eleget téve Nogula Tamás rendőr alezredes kapitányságvezető benyújtotta a fentieknek megfelelő tartalommal elkészített beszámolóját.

 

 

 

Érd, 2020. április 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester