A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. 2020. március 21. napjától Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szabadban és tüzelőberendezésben avart és kerti hulladékot égetni tilos.

 

2. A felhalmozódott zöldhulladék elszállításáról az önkormányzat a veszélyhelyzet megszűnését követően gondoskodik.

 

3. A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal.

 

Felelős:           dr. Csőzik László

 

 

Érd, 2020. március 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

 

az avar és a kerti hulladék égetési tilalmának elrendeléséről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Néhány nappal ezelőtt arról adott ki közleményt három szakmai civil szervezet, hogy a szennyezett levegő súlyosbítja a koronavírus hatását. Kiderült, hogy a vírusok megtapadnak a fűtésből, közlekedésből és egyéb forrásokból származó apró légszennyező részecskék (PM) felületén és így a fertőzésveszély is megnövekszik.

 

A kutatók ezzel összefüggésben megvizsgálták a koronavírus terjedésének gyorsaságát az egyes olaszországi területeken és azt összevetették a légszennyezettségi adatokkal. Az eredmény egyértelmű volt: minél szennyezettebb volt egy terület levegője annál gyorsabban terjedt a koronavírus. Vagyis minél több szennyező részecske volt a levegőben, annál több helyre terítették a vírust. Ezzel összhangban már korábbi tanulmányok is megállapították, hogy a légszennyező részecskéken (PM) megtapadnak a vírusok, és így nagyobb távolságokra is „utazhatnak”.

 

A fentiekre tekintettel a koronavírus okozta károk csökkentése érdekében indokoltnak tartom, hogy a város területén azonnali hatállyal kerüljön elrendelésre az avar és kerti hulladék mind szabadban mind tüzelőberendezésben történő elégetése.

 

 

Érd, 2020. március 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester