A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Egyesület 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Egységes fellépőruha a kórustagoknak” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000 forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását határidőben benyújtotta. A támogatás fennmaradó része – 150.000 forint – kifizethető.   

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. március 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

 

 

                                                                            ________________________

                                                                                               Dr. Csőzik László

                                                                                                  polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

a  Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Egyesület 2019. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolójának és elszámolásának elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A 2019-es pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 25/2019. (V. 23.) határozatábandöntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint: 

 

  • A Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Egyesület 300.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Egységes fellépőruha a kórustagoknak” című pályázatára.

 

A fenti támogatott megvalósította a pályázatban megjelölt célokat, valamint határidőn belül benyújtotta a rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

 

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester