A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A2020/2021-es nevelési évtől az önkormányzat által fenntartott óvodák felvételi körzetét a határozat melléklete szerint határozom meg.

 

Határidő:        kihirdetésre – azonnal.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzeteinek felülvizsgálatáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles közzétenni a fenntartásában lévő óvodák felvételi körzetét.

 

Az óvodaköteles gyermekek száma alapján indokolttá vált az óvodák felvételi körzetének felülvizsgálata annak érdekében, hogy a kötelező felvételt biztosító óvodába a körzetben élő gyermekek óvodai felvétele teljesíthető legyen.

 

A jelenlegi körzethatárok megtartása mellett az Érdi Kincses Óvoda körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek száma átlagosan 15%-kal, míg az Érdi Szivárvány Óvoda körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek száma 82%-kal haladja meg a felvehető gyermeklétszámot.

 

Ez az arány az Érdi Kincses Óvoda Tagóvodái közül a Harkály és a Tállya Tagóvoda körzetébe tartozó gyermekek esetében a legmagasabb, 51%, illetve 55%, míg az Érdi Szivárvány Óvoda Tagóvodái közül az Erdőszéle Tagóvoda körzetébe tartozó gyermekek estében jelentősen kiugró, 212%.

 

A fentiek alapján szükséges az Erdőszéle, a Harkály és a Tállya Tagóvodák felvételi körzetének a szűkítése, és ezzel egyidejűleg a Fácán Tagóvoda, valamint a Kincses és a Szivárvány székhelyóvodák körzetéhez tartozó utcajegyzék kibővítése.

 

A felvételi körzetekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség az óvodai beiratkozás tudnivalóit tartalmazó hirdetmény kötelező tartalmi elemét képezi.

 

 

Érd, 2020. március 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester