A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 13. napjától

 

az Érd Aréna (Velencei út 39-41.) és az Érdi Tanuszoda (Gárdonyi Géza utca 1/B.) határozatlan időre történő bezárását elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:           Zsirkai László ügyvezető.

 

Érd, 2020. március 13.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________

                                                                                       Dr. Csőzik László

                                                                                            polgármester