A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban és bölcsődékben visszavonásig rendkívüli szünetet rendelek el.

 

A szülők igényei alapján, indokolt estben a gyermekek felügyelete

  • 2020. március 16-án és 17-én az ellátást a szolgáltatást biztosító intézményben;
  • 2020. március 18. napjától

- az Érdi Szivárvány Óvoda és tagintézményei tekintetében a székhelyóvodában,

- az Érdi Kincses Óvoda és tagintézményei tekintetében a székhelyóvodában,

- a Szociális Gondozó Központ bölcsődei telephelyei tekintetében a Pöttöm Sziget Bölcsődében

biztosított.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

Határidő:         a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:           Vincze Beáta, Lehóczki Anna Elvira és Bertalan Ildikó Zsuzsanna

                        intézményvezetők.

 

Érd, 2020. március 15.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________

                                                                                 Dr. Csőzik László

                                                                                                                                                                                            polgármester