A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

az Érdi Sporttelep (24801/2 helyrajzi szám, Ercsi út 34.) és

az Érdi Városi Galéria (Alsó utca 2.)

 határozatlan időre történő bezárását elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:           Zsirkai László ügyvezető.

 

 

Érd, 2020. március 16.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ________________________

                                                                                 Dr. Csőzik László

                                                                                                                                                                                                polgármester