Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Nery Klaudiával, a NERYMED Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság háziorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2021. február 1-jétől 2026. január 31-ig terjedő határozott időtartamra a 9. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására.

 

2. Az önkormányzat hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia, a NERYMED Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság háziorvosa Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. Tevékenységét dr. Nery Klaudia személyesen látja el.

 

3. Az önkormányzat továbbá hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 15739 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Kossuth Lajos utca 42/A.  szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa, azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester