Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6/2019. (III. 20.) számú SZEB határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester