Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Családok Átmeneti Otthona - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

Jelen Szakmai Program kiadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 41/2017. (XI. 22.) számú SZEB határozatával jóváhagyott Szakmai Program hatályát veszti.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester