Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2020. (V. 20.) számú polgármesteri határozat alapján Szent Imre Alapítvány (2030 Érd, Karolina utca 1.) támogatása tárgyában létrejött,13/ERD-2069-7/2020. számú támogatási szerződést – az alapítvány kezdeményezésére – közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         szerződés megszüntetéséről szóló okiratot aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester