Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Széles utcai 22881/4 hrsz-ú és 24196 hrsz-ú vásár-piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester