Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 
           

Kötelezettség jogcíme

 

 

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

           

 

 

 

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

 

 

Megnevezés

 

 

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

4 298 000 000

4 298 000 000

4 298 000 000

4 298 000 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

282 776 297

282 776 297

282 776 297

282 776 297

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

16 544 250

16 544 250

16 544 250

16 544 250

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

39 640 625

39 640 625

39 640 625

39 640 625

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

Saját bevételek összesen

4 636 961 172

4 636 961 172

4 636 961 172

4 636 961 172

           

 

Saját bevételek 50 %-a

2 318 480 586

2 318 480 586

2 318 480 586

2 318 480 586

           
           

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

2 318 480 586

2 318 480 586

2 318 480 586

2 318 480 586

 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

 

Határidő:     határozat továbbítására: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

 

Felelős:         Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester