1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ingyenes használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt „az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében háziorvosi tevékenység végzése céljából határozatlan időre, de legfeljebb a feladatellátási szerződés időtartamára az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Sasvárosi orvosi rendelőben kialakításra került a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti

  • F20 jelű kizárólagos, és az F12, F13, F14, F16, F18, F19, F21, F22, F23 jelű közös használatába kerülő, 84.91 m2 összterületű helyiségeket a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd Fűzfa utca 17. cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-195135, képviseletében Kovácsné dr. Palánki Mónika),
  • az F17 jelű kizárólagos, és az F12, F13, F14, F16, F18, F19, F21, F22, F23 jelű közös használatába kerülő, 85.02 m2 összterületű helyiségeket az Érd-med Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd Boróka út 19., cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-187646, képviseletében dr. Neumann Rita Imola),
  • az I07, I08 kizárólagos, és az I05, I06, I09, I10, I11, I14, I15, I16 jelű, közös használatába kerülő, 100.81 m2 összterületű helyiségeket a Kentaur 101 Betegellátó Betéti Társaság (székhely: Érd, Repkény u. 2. cégjegyzék száma:13-06-016383, képviseletében Dr. Szigetvári György),
  • az I12, I13 jelű kizárólagos, és az I05, I06, I09, I10, I11, I14, I15, I16 jelű, közös használatába kerülő, 98,57 m2 összterületű helyiségeket a Salubritas Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: Érd, Bagoly utca. 49., cégjegyzék száma: 13-06-013583) képviseletében Dr. Bezerédiné Dr. Tóth Katalin) részére.

2. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a határozat 1. a-d) pontban felsorolt használók az 1. pontban körülírt ingatlant székhelykén illetve telephelyként használják és azt a hatósági nyilvántartásokban is feltüntessék.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti használatba adásról és az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodásokat, valamint a feladatellátási szerződéseknek a 2. pontban foglalt tartalommal történő módosítását aláírja.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester