• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér)  Sasvárosi orvosi rendelőben kialakításra került 26.63 m2 nagyságú helyiségeket a határozat mellékletét képező alaprajz szerint (I01, I02, I03, I04 jelű helyiségek) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 17. pontjában foglalt „a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” közfeladat ellátása érdekében, körzeti megbízotti iroda működtetése céljából határozatlan időre ingyenes használatba adja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére.
  • A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használó az 1. pontban körülírt ingatlant székhelykén, illetve telephelyként használja, és azt a hatósági nyilvántartásokban is feltüntesse.
  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti használatba adásról és az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodást aláírja.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester